Beoordelingen

Lees reviews van onze klanten of schrijf zelf een review over Go AhRo

Naam
Email
Review Title
Rating
Review Content

Snelle service

★★★★★
5 5 1
Zeker een aanrader zeer goeie service en optijd.

Perfect geregeld,

★★★★★
5 5 1
Perfect geregeld, kon niet beter. Volgende keer weer met Go Ahro.

Punctueel.

★★★★★
5 5 1
Punctueel. Komen de gemaakte afspraken na. Prima

perfect

★★★★★
5 5 1
Chauffeur was precies op tijd en heeft ons perfect zoals afgesproken naar het vliegveld gebracht. Voucher was niet eens nodig!

Mooie ruime auto

★★★★★
5 5 1
Mooie ruime auto, zeer vriendelijke chauffeur en stipt op tijd. We hebben hier een goede ervaring mee.

Goede communicatie

★★★★☆
4 5 1
Vooraf duidelijke afspraken over tijden. Goede communicatie over ophalen op het vliegveld Schone taxi

Goede service

★★★★☆
4 5 1
goede prijs, waren optijd

Prettige chauffeur

★★★★☆
4 5 1
Taxi precies op de afgesproken tijd Prettige chauffeur

Goede service!

★★★★★
5 5 1
Goede service! Snelle reactie's op mijn vragen!

prima nette busjes

★★★★★
5 5 1
afspraken worden nagekomen!! heel erg fijn prima nette busjes

Behulpzaam

★★★★★
5 5 1
Chauffeur was er op tijd, prettig in de omgang en een uitstekende rijstijl, behulpzaam bij in en uitpakken van de bagage. Uutstekende ervaring

top service

★★★★★
5 5 1
top service mooi op tijd nette auto en vriendlijke chauffeur

goed service

★★★★☆
4 5 1
taxi was mooi op tijd ook op de terug reis netjes op tijd zeer goed geregeld aan bevolen


Privacy beleid

Go AhRo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Go AhRo maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Go AhRo heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Go AhRo privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@go-ahro.nl

Algemene Voorwaarden

{:nl}Kvk Nr: 59288612{:}{:en}Go Ahro in The Netherlands kvk number: 63129175

The present conditions are filed with the chamber of commerce and also to be found on the website www.goahro.com.
The most recently filed version shall always apply the version such as that applied at the time of the conclusion of the agreement.

Article 1. Applicability
1. These general conditions apply to all our offers and services and to all agreements made by us, how also called. These general conditions also apply to all agreements whose implementation in whole or in part to third parties has been outsourced.
2. Where in these general terms and conditions is talk about “user” must be below shall mean any natural or legal person who makes use of the services of Go AhRo.
3. Of the provisions in these general terms and conditions can be waived only if and in so far as this is explicitly and in writing agreed.
4. Any terms and conditions to which the user refers are in no way binding on Go AhRo and are hereby expressly by Go AhRo rejected.

Article 2. Services
1. Go AhRo offers an online platform where users can obtain transport services offered by third, licensed transport providers.
2. Go AhRo delivers itself not transport services.

Article 3. Establishment and duration of the agreement
1. An agreement with Go AhRo is established when the user makes use of our application and/or service.
2. Go AhRo occurs only as an intermediary and is not a party to the Agreement between the user and the transport provider.
3. An agreement with Go AhRo is made for an indefinite period of time. The user can use the service at any time by the Permanently delete application of the carrier of information which the state installed and by his or her user account.
4. Go AhRo reserves the right at all times for the agreement at its own discretion, without advance warning to be able to terminate, but at least in the case of breach of these terms and conditions and/or misuse by the user.

Article 4. Use of the service
1. The user is responsible for the accuracy and completeness of the information and is responsible for the information provided by him or her data.
2. The user is responsible for the (in)actually and correct use of the application and the website www.goahro.com.
3. Go Ahro reserves the right to block the service in the event of improper use and abuse by the user.
4. The user is responsible for compliance with the applicable laws during the use of the application.

Article 5. Liability
1. Go Ahro shall endeavor to ensure correct and up to date information on the website and via the application. Nevertheless, to the contents of the website and the application no rights can be derived.
2. Go AhRo can not be held liable for damage resulting from the use of the web site and/or the application, including damages suffered by the not functioning or not properly functioning of the website and/or the application by technical defects, faults, viruses or any other unsatisfactory condition.
3. Go AhRo is doing its utmost to ensure that within 5 minutes after the request by the user to a carrier on the spot. However, Go AhRo cannot guarantee that a carrier will appear within the prescribed time of 5 minutes. It can also go AhRo cannot guarantee that there is actually a carrier appears. Go AhRo can in no way be held liable for material or non-material, direct or consequential damage suffered as a result of the on time or not appearance of a transport service provider.
4. Go AhRo can not be held liable for damages suffered by the (in)actions of the transport service provider. The Transport provider can go AhRo will not be liable for any damages suffered by the (in)actions of the user. 5. Go AhRo can never be held liable for direct or consequential damages suffered by third parties.
6. Any liability of Go Ahro is limited to the amount provided for in the relevant case by the insurance shall be paid. If and to the extent that no benefit is any liability of Go AhRo limited to EUR 200.

Article 6. In cases of force majeure
Go AhRo is not obliged to fulfill any obligation if we are prevented from doing as a result of force majeure. In cases of force majeure shall be understood to mean any circumstance and/or event outside our power and as a result of which enforcement of the agreement cannot reasonably be demanded of us can. In the event of force majeure is not obliged to AhRo Go the payment of any form of compensation.

Article 7. Intellectual property
All intellectual property rights with respect to the contents of the website and the services offered www.goahro.com are exclusively with Go AhRo. Under intellectual property rights include all trademark rights, trade name rights, domain names and other intellectual property rights in the Netherlands or elsewhere.

Article 8. Personal data
by the use of the web site and/or the application user agrees that Go AhRo data of visitors to the website and users of the application collects and processes, in accordance with the Personal Data Protection Act.

Article 9. Amendment of the general terms and conditions
Go AhRo reserves the right at all times to change these terms and conditions or to be replaced.

Article 10. The invalidity of one or more provisions
The invalidity of one or more provisions of these terms and conditions does not detract from the validity of the remaining provisions.

Article 11. Applicable law and disputes
1. All agreements made by us are governed by Dutch law.
2. Any dispute of any nature whatsoever in connection with and/or resulting from agreements made by us, in so far as not otherwise controlled shall in the first instance be settled by the competent court in Roermond or Maastricht.{:}{:de}

Allgemeine Geschäftsbedingungen Go AHRO zu Sittard Niederlande IHK-Nummer: 63129175

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind hinterlegt bei der Handelskammer und kann auch auf der website gefunden werden www.goahro.com. Anwendbar ist die Letzte registrierte version c.q. die version gültig zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung.

Artikel 1. Anwendbarkeit
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Angebote und Dienstleistungen, die auf unser aller vertraglich vereinbarten Vereinbarungen, wie Sie auch genannt wird. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Umsetzung von dem, im ganzen oder in teilen an Dritte vergeben.
2. Dort, wo in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben die “Anwender” verstanden werden sollte jede Natürliche oder juristische person, die die Dienstleistungen von Go-AhRo.
3. Der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann nur abgewichen werden, wenn und soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
4. Alle Bedingungen und Konditionen, zu denen der Benutzer bezieht, sind in keiner Weise verbindlich für die Go-AhRo und werden hiermit ausdrücklich von Go AhRo abgelehnt.

Artikel 2. Dienstleistungen
1. Go AHRO bietet eine online-Plattform, wo Benutzer von transport-Dienstleistungen sind in der Lage zu erhalten sind, angeboten, die von Dritten lizenziert vervoersaanbieders.
2. Go AHRO nicht bieten transport-Dienstleistungen.

Artikel 3. Bildung und Dauer des Vertrags
1. Ein Vertrag mit Go AhRo ist abgeschlossen, wenn der Benutzer unserer Applikation und/oder service.
2. Go AHRO fungiert dabei nur als Vermittler und ist nicht Vertragspartei des Vertrages zwischen dem Nutzer und dem vervoersaanbieder.
3. Ein Vertrag mit Go AhRo eingegangen, wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Benutzer können den service jederzeit kündigen, indem Sie die Anwendung dauerhaft entfernen Sie das medium, auf dem es installiert ist, und durch seine Benutzer-Konto zu verbinden.
4. Go AHRO behält sich das Recht vor, jederzeit die Vereinbarung jederzeit und nach eigenem Ermessen, ohne Vorherige Warnung, in der Lage sein zu beenden, aber in jedem Fall bei Verstoß gegen diese Bedingungen und/oder Missbrauch durch den Benutzer.

Artikel 4. Verwenden des service
1. Der Benutzer ist verantwortlich für die Richtigkeit und Vollständigkeit und ist verantwortlich für die von ihm bereitgestellten Daten.
2. Der Benutzer ist verantwortlich für die (un)und der richtigen Verwendung der Anwendung und die website www.goahro.com.
3. Go AHRO behält sich das Recht zur Sperrung des Dienstes, in dem Fall der missbräuchlichen Verwendung und der Missbrauch durch den Benutzer.
4. Der Benutzer ist verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Gesetze bei der Nutzung der Anwendung.

Artikel 5. Haftung
1. Go AHRO bemüht sich um richtige und aktuelle Informationen zum Angebot auf der website und über die Anwendung. Dennoch, der Inhalt der website und der Anwendung, können keine Rechte abgeleitet werden.
2. Go AHRO kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden, die aus der Nutzung der website und/oder Anwendung, einschließlich Schäden, die durch das nicht-funktionieren oder nicht funktionieren der website und/oder die Anwendung aufgrund von technischen Mängeln, Störungen, Viren oder in sonstiger defekt.
3. Go AHRO bemüht sein, zu gewährleisten, dass innerhalb von 5 Minuten nach Anforderung durch den Benutzer, einen Träger auf der Stelle. Allerdings Go AHRO nicht garantieren kann, dass eine Fluggesellschaft, die innerhalb der festgelegten Zeit von 5 Minuten. Auch, Sie können Go AHRO nicht garantieren, dass es tatsächlich ein Träger erscheint. Go AHRO kann in keiner Weise haftbar gemacht werden für materielle oder immaterielle, direkte oder Folgeschäden erlitten als Folge der nicht rechtzeitig oder nicht erscheinen einer vervoersaanbieder.
4. Go AHRO kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden, die von der (in -) Aktionen der vervoersaanbieder. Die vervoersaanbieder Gehen kann AhRo haftet nicht für Schäden, die von der (in -) Aktionen der Benutzer.
5. Go AHRO kann nie haftbar gemacht werden für direkte oder indirekte Schäden, die durch Dritte.
6. Jegliche Haftung von Go AHRO ist auf den Betrag begrenzt, in jedem Fall, die Versicherung ist bezahlt. Wenn und soweit keine Ausschüttung erfolgt, ist jegliche Haftung von Go AhRo beschränkt auf EUR 200.

Artikel 6. Höhere Gewalt Gehen
Go AhRo ist nicht verpflichtet, irgendeiner Verpflichtung nachzukommen, wenn wir verhindert sind, infolge höherer Gewalt. Unter höherer Gewalt versteht man jeden Umstand und/oder Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle, und, als Folge, die Einhaltung der Vereinbarung billigerweise nicht erwartet werden kann von uns verlangt werden kann. Im Falle höherer Gewalt, ist zu Gehen, AhRo nicht verpflichtet, irgendeine form von Entschädigung.

Artikel 7. Geistiges Eigentum
Alle geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf den Inhalt der website www.goahro.com und die angebotenen Dienste liegen ausschließlich in der Go AhRo. Unter den gewerblichen Schutzrechten verstanden werden, um alle Marken, Handelsnamen, Domainnamen und andere Rechte an geistigem Eigentum in den Niederlanden oder anderswo.

Artikel 8. Persönliche Daten
Durch die Nutzung der website und/oder der Anwendung, die der Benutzer damit einverstanden, dass Go AhRo Daten der Besucher der website und Nutzer der Anwendung sammelt und verarbeitet, in übereinstimmung mit dem Data Protection Act.

Artikel 9. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Go AHRO behält sich das Recht vor, jederzeit diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ersetzen.

Artikel 10. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einer oder mehrere Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts tut, um die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

Artikel 11. Anwendbares Recht und Streitbeilegung
1. Auf alle unsere Verträge ist das Niederländische Recht ausschließlich anwendbar.
2. Streitigkeiten jeglicher Art im Zusammenhang mit und/oder aufgrund von Verträgen, soweit nicht anders geregelt, wird in Erster Instanz beigelegt werden, indem dem zuständigen Gericht in Roermond oder Maastricht.

{:}

Contact

Neem contact op

Adresgegevens:
Go AHRO
Dr. Nolenslaan 157/unit 51
6136 GM Sittard Nederland

Kvk Nr: 59288612

Email: info@go-ahro.nl
Telefoon:  06-22334566

Luchthavens

Go Ahro airports

Go AhRo bediend alle luchthavens in de BeneLux en Duitsland, een overzicht hiervan zie je aan de rechterkant.

Bij je reservering spreken wij meteen een plaats af waar de chauffeur je ontvangt. Onze chauffeurs zijn makkelijk te herkennen, deze hebben altijd een kaart bij waar Go AhRo op staat en de naam waarop jullie hebben gereserveerd.

Home

Airport Taxi

Wat wij aanbiedenTaxi airport - vliegveld taxi - taxi geleen - taxi sittard - taxi maastricht - taxi limburg

Op Go-ahro.nl boekt u eenvoudig een taxi tegen een voordelig scherp tarief naar de meest gangbare vliegvelden in benelux.
Gratis afzegging

Vlucht of reis geannuleerd? Wij bieden gratis annuleren van uw geboekte taxi. Dit kunt u online doen.
Tot 25% goedkoper

Onze systeem zoekt de goedkoopste taxi die op moment beschikbaar is voor u rit naar het vliegveld. Zo hebt u altijd de laagste prijs

Altijd optijd

Door jarenlange ervaring van onze chauffeurs weten deze precies wanneer ze moeten vertrekken om u optijd op uw eindbestemming te krijgen
Vaste prijs

U hoeft zich geen zorgen te maken over de prijs, onze prijs staat altijd vast en niet beinvloedbaar door files of als onze chauffeur moet omrijden door wegwerkzaamheden.
Lage prijs

Doordat wij chauffeurs bij u in de buurt hebben, en terugritten combineren kunnen wij extreem lage prijzen aanbieden.
Kwaliteit en veiligheidTaxi airport - vliegveld taxi - taxi geleen - taxi sittard - taxi maastricht - taxi limburg

Kwaliteit en veiligheid staan vanzelfsprekend en altijd voorop bij Go AhRo.

Go Ahro Airport Taxi op maat:
24 uur taxi Aalborg Lufthavn Aarhus Lufthavn ahro airport airport service taxi-specialist Airport Taxi Privé Algemene Voorwaarden book Contact diensten Dortmund airport Esbjerg Lufthavn Flughafen Lübeck Go AhRo goedkoop naar vliegveld goedkoopste taxi goedkope luchthaventaxi heerlen How it works klanten Københavns Lufthavne Kastrup limburg limburg zuid luchthaven Luchthavens luchthaventaxi Lufthavn maastricht Nederland Schiphol sittard So läuft es taxi taxi’s taxi 24 uur taxi airport taxibedrijf taxi service vakantie valkenburg vervoer op maat vliegveld vluchttijden Zo werkt het

Go Ahro airports

Go AhRo bediend alle luchthavens in de BeneLux en Duitsland, een overzicht hiervan zie je aan de rechterkant.

Bij je reservering spreken wij meteen een plaats af waar de chauffeur je ontvangt. Onze chauffeurs zijn makkelijk te herkennen, deze hebben altijd een kaart bij waar Go AhRo op staat en de naam waarop jullie hebben gereserveerd.

Zo werkt hetTaxi airport - vliegveld taxi - taxi geleen - taxi sittard - taxi maastricht - taxi limburg

U kunt op onze homepagina uw taxi bestellen door het invoeren van de luchthaven waar u naartoe moet en u ophaal adres. Bij de derde stap dient u het vluchtnummer in te voeren(zo kunnen wij altijd de tijd in de gaten houden, vluchttijden veranderen nog wel eens). En uw eigen adresgegevens en u mobiele nummer zodat onze chauffeur u altijd ken bereiken.  Zodra alles is ingevuld zullen wij de scherpste prijs voor u berekenen en nog enkele vragen over uw bagage stellen (dit maakt niets uit voor de prijs, enkel zodat wij weten hoe groot de auto moet zijn). Daarna hoeft u enkel nog af te rekenen en zal de taxi optijd bij u aanwezig zijn, wij bellen nog vooraf zodat u weet hoe laat u ons kunt verwachten.

Wij werken met kleine lokale taxibedrijven waardoor wij u altijd tegen een scherp (zoniet het laagste) tarief naar de luchthaven kunnen brengen. Onze lokale chauffeurs streven erna om u (en uw bagage) veilig en comfortabel naar de luchthaven te brengen, of weer terug naar huis natuurlijk.

Hoe gaat het in zijn werk als u word opgehaald bij het vliegveld:

Onze Chauffeur zal u ophalen bij het meeting point op vliegveld ( is er geen meeting point op vliegveld dan zal de chauffeur met u afspreken waar u opgehaald word). Na lading dient u het telefoonnummer aan te zetten binnen 30 minuten die is opgegeven bij de boeking. Zodat onze chauffeur u altijd ken bereiken als nodig is.Taxi airport - vliegveld taxi - taxi geleen - taxi sittard - taxi maastricht - taxi limburg - Airport taxi

De chauffeur zal half uur na ladingstijd aanwezig zijn op de afgesproken plaats.

Onze chauffeurs zijn makkelijk te herkennen, deze hebben altijd een kaart bij waar Go AhRo op staat en de naam waarop jullie hebben gereserveerd. Airport Taxi op maat. Airport Taxi service